sábado, fevereiro 06, 2016

Graham's Number

Últimamente entereime da existencia do 'número de Graham', unha cifra inimaxinablemente elevada e que foi empregada polo matemático que lle deu nome, Ronald Graham (que alén de bo cos números é un habelencioso malabarista e brincador de trampolín) para calcular o límite superior dun problema de hipercubos con vértices coloreados (azul-vermello).

O número, que para a súa formulación emprega un sistema de notación especial, é tan absurdamente enorme que todo o universo visible non sería quen de conter a súa representación gráfica, ainda que cada díxito ocupase un espazo tan pequeno como a lonxitude de Plank (2.6121 × 10−70 m2). Paradoxalmente, sí coñecemos as súas últimas 500 cifras. A derradeira de todas é 7.

Xa me están tardando so frikis en deseñar unha camiseta con el. Mentres sigo intentando descifrar a súa notación, podedes aprender máis da man do seu creador neste vídeo.
Sem comentários: