quarta-feira, fevereiro 28, 2018

Libros do Mes

Los secretos del número π de Joaquín Navarro

Biotecnología de G.G. Tartaglia e Davide Cirillo

Men of Mathematics de E.T. Bell [E] [R]

The Troubled Empire: China in the Yuan and Ming Dynasties de Timothy Brook [E]

Arquímedes de E.M. Fernández Aguilar

*The Foundation Trilogy de Isaac Asimov

*Urban Myths about Learning and Education de Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner e Casper D. Hulshof [E]

*Aesop's Fables de Laura Gibbs (tr.) [E]

*Embedded formative assessment de Dylan William

segunda-feira, fevereiro 19, 2018

Education Myths

Entre os libros que estou a ler estes días, e con moito proveito, está Urban Myths about Learning and Education, de Casper Hulshof, Paul Arthur Kirschner, and Pedro De Bruyckere. Entre as moitas cousas de proveito, tiro as seguintes, que vos traduzo a continuación:

Se podemos consultar a información, é importante o coñecemento?

De feito, necesitamos máis información para aprender e aplicar as destrezas que necesitamos na nosa sociedade do coñecemento. E as destrezas que necesitamos tamén temos que aprendelas!

O coñecemento é tan perecedeiro coma o peixe fresco

A cantidade de información que chega a nós diariamente está a medrar a un ritmo cada vez máis rápido, pero o coñecemento que necesitamos para entender e interpretar a información é aínda bastante estable. Malia que o coñecemento en algúns ámbitos certamente medra e muda, é mais importante ensinarlle aos nosos estudantes a lidiar cos cambios que a que vexan o coñecemento coma carente de importancia!

Aprendes mellor se descubres as cousas por tí mesmo en vez de que chas expliquen outros?

Hai tantos fervorosos partidarios da aprendizaxe por descoberta coma detractores que defenden que é un mito. Os dous teñen razón ata certo punto: a descuberta 'pura' non funciona, pero a indagación pode seguir sendo efectiva co apoio e a guía axeitadas; canto máis novato sexa o aprendiz, máis importantes son o apoio e a guía, ata o punto que a aprendizaxe por descuberta transmuta eiquí en instrucción baseada en bos exemplos.

Podes aprender de xeito efectivo mediante a aprendizaxe baseada en problemas?

O emprego de educación baseada en problemas para aprender coñecemento novo non ten un efecto positivo. Hai efectos positivos se empregas a aprendizaxe baseada en problemas para explorar a maiores e lembrar algo que o estudante xa coñece.

segunda-feira, fevereiro 05, 2018

O Testamento de Orfeo: Ramón Blanco (2)

Outro fío, quizaves de ideas, quizaves de néboa, lévanos da parte do noso mundo onde se pon o sol á parte onde nace: tanto o prólogo coma a cita/poema final son obra de autores chineses; o prólogo é un dos poemas máis sonados de Xie Lingyun, o Duque de Kanle, contemporáneo de Prisciliano e de Teodosio e fundador da tradición da Poesía Paisaxística (literalmente, shanshui, ‘montañas e ríos’) no Imperio do Medio; un bafo de melancolía escapa das liñas e percorre o noso libro, chegando no seu cumio aos outros versos, separados por 52 páxinas e mil cincocentos anos de distancia, de Wu Shu-teh; a separación tamén é conceptual: do esteticismo melancólico, aristocrático e budista do primeiro á rotundidade didáctica, militante e moderna do segundo. Porén ámbolos dous son ‘falsos amigos’, xa que a influencia chinesa preponderante que hai detrás de Se pedra na brétema é a dos alcumados ‘poetas brumosos’, unha xeración dos oitenta influída polas poesía occidental e as técnicas imaxísticas do modernismo e que rachaba, política e poéticamente, co realismo socialista e os peáns ao Oriente Vermello e a Mao Zedong no remol da Revolución Cultural e da matanza de Tiananmen. O alcume de brumentos, como tantas etiquetas artísticas, nacía con connotacións negativas: a de seren escuros e herméticos, fronte ás claridades evidentes da escrita oficial. Mais ás veces é preciso vestirse de néboa para aprender a ver. Nas verbas de Gu Cheng, no poema “Unha xeración” (“一代人”):

“A noite negra doume ollos negros
e emprégoos para topar a luz”.

A noite negra tamén deu o telón de fondo para unha outra luz “Aquela lámpada / a da luz azulada” que aínda alumea cando a escreben os versos de Ramón Blanco. Ou para a que emiten os seus ollos, “pergamiños iluminados”.

A conexión cos poetas da brétema é tamén persoal: 16 anos atrás asistíamos os membros do Colectivo Sacou á Celebración Mundial da Poesía – World Poetry Day no escenario de pedra e brétema de Santiago de Compostela, e entre os poetas aos que perseguimos e escoitamos –sempre esquecéndonos do seu nome- estaba Li Shizeng, alias ‘Duo Duo’, un dos sonados poetas destas ‘voces na néboa’, e que nos louva o evanescente cando dí, na ‘Luz de Veermer’:

“O que non se sabe, o non dito
é o estremo da beleza”.

Xaora, voltemos, en bustrófedon, ao rego de Ramón Blanco e os seus versos. Non só posmoderno Orfeo, ou Dionisos, o poeta de Cando engade no seu haber ao astuto Odiseo, que entre as súas viaxes percorreu Cimmeria, país de néboas perpétuas, e as portas do Averno; coma o navegante de Ítaca, o noso Ramón, nas aforas do Hades, contempla e comenta cun ollar preciso e sucinto o eterno devalar de todos, ‘baixo as uvas aínda verdes’, apoiado nunha ‘mesa de granito que semella lápida’, e pensando no vagalume atrapado na conca da súa man esquerda. O vagalume podemos ser nós, receptores deste banquete de palabras, ou a verba poética mesma, pirilampos de luz que escapan ate os nosos ollos. De calquera xeito, a luz que racha a brétema e préstalle á pedra o seu esplendor debémoslla a Ramón Blanco Fernández. Que esta luz, como a das taboíñas de ouro, testamento e talismán dos órficos, nos faga de pasaporte no inevitábel percorrido da tebra cotián e da definitiva. “Ela mesma permitirache beber da fonte sagrada. / Daí en diante gobernarás a carón dos outros heroes”

quinta-feira, fevereiro 01, 2018

O Testamento de Orfeo: Ramón Blanco

Eis a primeira parte da presentación que lle fixen ao poeta Ramón Blanco por mor da saída do seu último libro, Se pedra na brétema.


“Toparás á esquerda da casa de Hades unha fonte
e ao seu carón, un ciprés branco.
Non te aproximes á fonte!
Toparás outra, procedente da Lagoa da Memoria,
Burbulleando auga fría; hai gardas diante dela
Dí: ‘Son fillo da terra e do ceo estrelado,
Mais a miña raza é celeste. Vós mesmos o sabedes.
Estou reseco de sede e morrendo; concedédeme entón, prestamente,
Da auga fría que flúe da Lagoa da Memoria’.
E eles mesmos permitiránche beber da fonte sagrada.
Daí en diante gobernarás a carón dos outros heroes”.

Estes que acabo de citar non son versos de Ramón Blanco, anque ben poderían selo, ou quizaves un outro prólogo, non chinés, senón grego, de Se pedra na brétema.  Rescatados dunha lámina de ouro batido soterrada nunha tumba de Petelia, en Italia, forman parte dun pequena serie de textos relixiosos e fórmulas para a salvación da alma no Outro Mundo, unha especie de mini-‘Libro dos Mortos’ heleno conectado cos cultos mistéricos de Dioniso e de Orfeo. Bo introito, xa que logo, para a escrita de Ramón Blanco, un noso ao mesmo tempo secular e divino poeta que ten empregado a figura mitolóxica do Cantor que facía chorar ás alimañas e ás pedras e que descendeu aos Infernos para recuperar á súa dona; Ramón Blanco descende novamente, e por terceira vez (logo do Orfeu en soños do 2005 e da Emily on the road de 2012) para rescatar verbas do Sheol, e moldealas na terceira parte do seu Testamento de Orfeo.

O mito do camiño de ida e volta ao reino tenebroso é tan constante no imaxinario colectivo da especie (Izanagi e Izanami no Xapón, Gilgamesh nas historias sumerias, Quetzalcoatl nas mexicanas, Herakles, Teseo ou Eneas no mundo greco-latino, Dante ou San Brandán no noso medioevo ou nos relatos xamánicos de tódalas épocas) que un ten a tentación de retrotraer ás súas orixes á primeira aurora do pensamento relixioso dos humanos; sexa como for, é unha imaxe poderosa que inspirou a numerosos artistas (da palabra, da imaxe, da escultura, da música) ata acubillarse entre “estas paredes enredadeiras de humidade” que son a morada de Ramón Blanco. Dela sae o poeta-cazador dos peixes, racha as paredes do acuario húmido da memoria, e lembrando a pedra e a néboa, tece con elas un novelo de versos para nos deleitar, para nos ensinar, para facernos máis reflexivos, ou máis quizaves máis tristes; dende logo, máis sabios.

Unha posible lectura desta viaxe órfica estriba no rescate da memoria a través da palabra; un rescate que se nos antoxa paradoxal, pois a palabra mesma é fuxidía e fugaz, ave fénix canora que se extingue no momento de producirse; mais a escrita axuda a escaparnos do paradoxo: a tinta, ‘verme de luz’ fai que a palabra e aquilo que a palabra referencia, perdure; non calquera palabra escrita, senón a palabra poética, a palabra precisa, a complexa e fermosa tracería da linguaxe perfecta e artísticamente empregada que traduce e transmuta nun exercicio de alquimia ou nigromancia a brétema difusa do noso existir, do noso pensar, do noso ser, do noso dicir, en pedra sólida, mole imperturbábel, o sólido que non se eslúe no aire, ‘Só as palabras que aguantan o incendio non murchan’. O libro que hoxe temos entre as mans é un ben absoluto: o da vida fronte ao baleiro, a non-existencia, a nada. Arredor dos seus trazos de tinta, a páxina en branco e as marxes amagan a desaparición de todo o que somos, de todo o que fumos, de todo o que seremos. Mais antes de que chegue a noite, se é que chega, a verba vibrará: ‘Entramos na néboa e a linguaxe vaise esfiañando / peixes prata devorando a memoria paciente / mente unha pedra no útero da auga’.

terça-feira, janeiro 30, 2018

Libros do Mes


The Age of Confucian Rule: The Song Transformation of China de Dieter Kuhn

Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets de Fritz Graf e Sarah Iles Johnston [E]

The Science of Discworld 2 – The Globe de Ian Stewart / Terry Pratchett / Jack Cohen

La Aventura de Contar de Filippo Annovi

The Vanished Library: a Wonder of the Ancient World de Luciano Canfora [E]

*Los secretos del número π de Joaquín Navarro

*Men of Mathematics de E.T. Bell [E] [R]

*The Troubled Empire: China in the Yuan and Ming Dynasties de Timothy Brook [E]

*Matemáticas I (Bachillerato) de J. Colera Jiménez et al.

quinta-feira, janeiro 25, 2018

O Vernero que foi: Xaneiro '07

Na novela de Michael Moorcock 'The King of the Swords' -parte da primeira triloxía adicada ao Príncipe Corum Jhaelen Irsei- fai acto de presenza unha brétema maligna, the Cloud of Contention, que motiva sentimentos depresivos e homicidas nos que a perceben. Fitando atrás ás miñas vellas entradas do mes de Xano, cavilo en que eu mesmo estaba daquela no seu de tan perniciosa nube -not every cloud has a silver lining.

2007 ía ser un ano de peches e despedidas. Finaría con el a miña longa estadía en Compostela; finaría tamén o contacto co grupo de poetas 'comparatistas' cos que fixera boas migas nos anos anteriores, e que estaban a piques de dispersarse por Europa e os Estados Unidos a continuar carreiras académicas e literarias ás que non lles vían ningún futuro no noso país. Moitas longas xornadas e parolas dese inverno (e primavera, e verán...) desnovelaron conversas interminábeis nas que algúns deles tentaban persuadirme a seguilos nas súas Odiseas, a escapar dun futuro profesional e persoal coma docente de secundaria que eles vían acorante e estéril illa, na mellor liña de James Joyce e as súas tenebrosas lecturas da Irlanda natal. 

A calixe e o fuscallo tinxían tamén as miserias da miña vida persoal e afectiva, a amarga copa de absinta que gulapeaba grolo a grolo mentres as Fadas Verdes esluían e escapaban diante dos meus ollos etílicamente alucinados, para logo condensar en tristísimos textos literarios.

Os finais teñen un regusto agre, levan diante da Porta dos Novos Camiños que Están por Vir. Sen sabelo daquela, no 2007 finaba unha etapa valiosa e formativa, anque infeliz, que acabaría por confluír nun presente que puido encher os baleiros e pechar ocos, feridas e temores laborais e sentimentais que me perseguían -Santa Compaña- daquela.

quinta-feira, janeiro 18, 2018

Reto lector 1 - The Science of Discworld 2

Anque pareza mentira, confésome moi remiso a recomendacións, clubes e propostas de lecturas, quizaves pola mesma razón pola que cada día merco menos libros en librarías: soio ter cristalinamente claro o que quero ler (e ter), e aínda para iso non atopo nunca o tempo que necesito. Porén, e logo dunha desas suxerencias tan típicas das redes sociais que me fixo unha compañeira de carreira, considerei asumíbel o seu 'reto lector', xa que a amplitude das súas categorías poñía pouca eiva a incorporalo á miña práctica cotiá.

Para xaneiro o reto propón "un libro que tes pero que non leras", algo que no meu caso abarca a arredor do 60% da miña biblioteca. Escollín un exemplar de Terry Pratchett, parte da serie de volumes que fixo en colaboración con dous científicos (o matemático Ian Stewart e o biólogo Jack Cohen, magos honorarios da Universidade Invisíbel) e que mesturan a ficción do Mundodisco coa divulgación científica. The Science of Discworld 2 - The Globe non me decepcionou, anque iso era algo que xa agardaba; de feito, topeino aínda máis deleitador e instructivo do que o seu antecesor, que xa lera e disfrutara uns meses atrás. É que que inclúa a William Shakespeare, á Inglaterra Isabelina e aos Magos (éstes non honorarios) máis sonados de Ankh-Morpork é unha aposta segura para seducirme.

Pregúntome, e non de xeito retórico, se algún día poderei rematar tódolos libros que posúo (e que acrecentan cada mes en alomenos 3 ou 4 exemplares). Quixera crer que sí, pero cada día tórnome máis escéptico...

quarta-feira, janeiro 17, 2018

Hispanici Libri - addendum

No caso de que algunha alma munificente pensara en empregar a lista duns días atrás para facerme un agasallo, que saiba que Ramón Blanco xa lle tomou a dianteira no que toca ao primeiro dos volumes, e que os pensamentos de Michel Eyquem en breve hanse sumar á miña biblioteca -da Tour de Montaigne á Casa de Muxía-.

sexta-feira, janeiro 12, 2018

segunda-feira, janeiro 08, 2018

Hispanici Libri

A día de hoxe, son poucos os volumes que merco en librerías. A preguiza e a distancia son elementos que contan, anque o máis decisivo é o repunante que me volvín: case todo o que merco está en inglés, e a poder ser, en edicións de tapas duras e bo papel, e con temáticas das que non hai moito en galego ou castelán: poesía chinesa e xaponesa anterior ao século XIX, matemáticas, clásicos anglosaxóns, etc...

Porén, algunhas cousas hai que, de andar máis por Compostela e as súas tendas, había mercar, e que seguramente vaia collendo nos próximos meses (e anos):

Ensayos (Galaxia Gutemberg)
de Michel de Montaigne, Javier Yagüe Bosch

Entremeses (Biblioteca Clásica RAE)
de Miguel de Cervantes

Los Cantos de Maldoror. Poesias (VARIOS GREDOS)
de Isidore Ducasse, Conde de Lautreamont

Poesía
de Luis de Gongora y Argote (Biblioteca Castro)

Mística. Tomo I.
Santa Teresa de Jesús (Biblioteca Castro)

La República De Las Letras (Acantilado)
de Marc Fumaroli, José Ramón Monreal Salvador

Cuando Europa Hablaba Francés (El Acantilado)
de Marc Fumaroli, José Ramón Monreal Salvador

La Alhambra (Alianza Forma (Af) - Serie Especial) Tapa dura – 4 dic 2006
de Oleg Grabar (Autor),‎ Jose Luis Lopez Muñoz (Traductor)

El cielo prometido: Una mujer al servicio de Stalin (Ariel)
de Gregorio Luri

Tristán e Isolda (Biblioteca Medieval Siruela, Tapa dura)
de Eilhart von Oberg, Gottfried von Strassburg, Victor Millet

Cantar de Mio Cid (Biblioteca Clásica RAE)
de Anonimo

La Cartuja de Parma (VARIOS GREDOS)
de Stendhal

Las Penas del Joven Werther (VARIOS GREDOS)
de Wolfgang Goethe (Tapa dura)

Vidas De Los Emperadores De Bizancio (VARIOS GREDOS)
de Miguel Pselo (Tapa dura)

Francisco de Quevedo. Poesía Completa (Tomo I) (Biblioteca Castro)
de Francisco de Quevedo