quarta-feira, abril 30, 2014

Libros do Mes

The Early Chinese Empires: Qin and Han, de Mark Edward Lewis [E] [R]
 
Titus Andronicus de William Shakespeare [R]

*Antoloxía do conto de tradición oral de VV.AA.

*Japanese Farm Food de Nancy Singleton Hachisu [E]

*The Ch’un Ts’ew with the Tso Chuen de James Legge [E]

segunda-feira, abril 14, 2014

Averroes

Xa que Google festexa hoxe o 888 aniversario do filósofo hispano-musulmán ʾAbū l-Walīd Muḥammad bin ʾAḥmad bin Rušd, máis coñecido polo seu alcume latino de Averroes, quérome sumar á celebración bautizando co seu nome este pequeno exemplar de Cucurbita Moschata, un cabazo que aprezo moito pola dozura do seu sabor e que agardo remate en rica sopa, crema ou pumpkin pie cando cheguen os días de outono / inverno...


sábado, abril 05, 2014

Aurea Mediocritas

Agora que podo permitirme gastar algo máis en libros, collínlle certo vezo por edicións coidadas dos clásicos. Idealmente, deberan ser de tapas duras, cosidas, con bo papel alcalino do que non amarelea, e en edicións académicas ben anotadas. Porén, e cando se trata sobretodo de clásicos anglosaxóns, non resulta tan doado conseguir este tipo de volumes, xa que as opicións dispoñibles soen ser de dous tipos:
-Clásicos ben editados e baratos, mais en formatos endebles e perecedeiros (os libros de Penguin, por exemplo).
-Clásicos ben editados, en bo formato pero absurdamente caros (pensados, ao parecer, para bibliotecas académicas, que non temen rañarse os petos con custes superiores aos 100 euros por volume).

Un pensaría que existe un mercado intermedio, con volumes ben editados que non pasen dos 40-50-60 euros. Despois de todo, estas obras non teñen que pagar dereitos de autor, e os académicos rara vez cobran, ou agardan cobrar, polas vendas dos seus traballos.

Máis curioso resulta que, polo que toca ao español, resulta máis doado topar este tipo de obras, grazas á boa labor da Real Academia Española e (algo máis cara, pero máis completa) da Biblioteca Castro...