segunda-feira, fevereiro 29, 2016

Libros do Mes

Seven Myths about Education de Daisy Christodoulou [E]

Sandman: Juego a ser tú de Neil Gaiman [R] [K]

*The Elegant Universe de Brian Greene [E]

*Titus Groan de Mervyn Peake

*Archaeologies of the Future de Fredric Jameson

*The New Oxford Annotated Bible with Apocrypha: New Revised Standard Version de VVAA [E]

sábado, fevereiro 27, 2016

Cefalea

Dicir que a escrita de Fredric Jameson é densa é dunha redundancia tan monstruosa como reflexionar arredor da dozura do zucre ou do salgado do sal. Porén, logo de torturar os miolos con el nesta sobremesa de fin de semana, cavilo que de agora en diante, pola miña saúde mental, o vou a deixar para os intres de lucidez da mañá, e en pequenas doses. É que os hegeliáns e dialécticos varios tenden a considerar a escuridade tortuosa un exercicio de bo estilo...

quinta-feira, fevereiro 11, 2016

Eppur si toccano

A sabedoría xeométrica convencional postula, con Euclides, que as liñas paralelas son aquelas que pertencendo a un mesmo plano, endexamais se tocan. Venme isto á cachola ao pensar nas conexións ocultas que, no plano do meu maxín, teñen lugar entre lecturas paralelas anque moi diferentes. Así, as leccións sobre escritura utópica que entresaco do Arqueologies of the Future de Fredric Jameson parecen iluminar e enriquecer dun xeito curioso a miña relectura do libro do Levítico, onde a inauguración da periodo sacrificial e de culto arredor do tabernáculo por parte dos hebreus no deserto pasa a inscribirse como literatura utópica e ciencia ficción (anque sen chegar ás teorías ufolóxicas arredor da Arca da Alianza)...

sábado, fevereiro 06, 2016

Graham's Number

Últimamente entereime da existencia do 'número de Graham', unha cifra inimaxinablemente elevada e que foi empregada polo matemático que lle deu nome, Ronald Graham (que alén de bo cos números é un habelencioso malabarista e brincador de trampolín) para calcular o límite superior dun problema de hipercubos con vértices coloreados (azul-vermello).

O número, que para a súa formulación emprega un sistema de notación especial, é tan absurdamente enorme que todo o universo visible non sería quen de conter a súa representación gráfica, ainda que cada díxito ocupase un espazo tan pequeno como a lonxitude de Plank (2.6121 × 10−70 m2). Paradoxalmente, sí coñecemos as súas últimas 500 cifras. A derradeira de todas é 7.

Xa me están tardando so frikis en deseñar unha camiseta con el. Mentres sigo intentando descifrar a súa notación, podedes aprender máis da man do seu creador neste vídeo.